Sanat dünyası, dışarıdan bakıldığında diğer bir çok iş alanına göre oldukça rahat, kuralsız ve kolay fethedilebilir görülebilir. Sanatçıların kendine has ve bir kalıba sığmayan dünyalarına eşlik ediyor olmak, sanat kurumlarının ya da galerilerin de bu şekilde hareket edebileceği yanılsamasını doğuruyor. Çoğu zaman göz ardı edilen...

Sanat etkinlikleri ziyaretçiler için bazen zorlayıcı ve karmaşık görünebilir. Bu nedenle, deneyiminizi olabildiğince eğlenceli, kolay ve bilgilendirici hale getirmek için aşağıda sizlere 8 kısa ipucu sunduk. DERSİNİZE ÇALIŞIN! Sanat etkinlikleri ilk kez katılanlar için de deneyimli olanlar için de farklı açılardan zor ve karmaşık olabilir....

Koleksiyoner ile alıcı arasındaki farkı bazen karıştırabiliyoruz. Alıcılar genellikle eserlerin ticari değerini, yatırım getirisini ve sergileyecekleri alana uyup uymamasını göz önünde bulundururlar. Öte yandan “koleksiyonerlik” tamamen kişisel bir eylemdir. Tutkulu olmayı gerektirir. Bir koleksiyonerin önemli iki özelliği ise sanatçı ile kurduğu bağ ve kendisine has...