Alıcı mı Yoksa Koleksiyoner misin?

Koleksiyoner ile alıcı arasındaki farkı bazen karıştırabiliyoruz. Alıcılar genellikle eserlerin ticari değerini, yatırım getirisini ve sergileyecekleri alana uyup uymamasını göz önünde bulundururlar. Öte yandan “koleksiyonerlik” tamamen kişisel bir eylemdir. Tutkulu olmayı gerektirir. Bir koleksiyonerin önemli iki özelliği ise sanatçı ile kurduğu bağ ve kendisine has olan yolculuğunu kurgulamasıdır.

Günümüzün öne çıkan çağdaş sanat koleksiyonerlerinin roportaj ve yazılarını incelediğimizde, onları besleyen ve tetikleyen gücün birden çok sanatçı ile kurdukları ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bir tema, konu, mesaj vs. belirlemek elbette ki bir koleksiyon oluşturmak için bir başlangıç olabilir. Fakat göz ardı edilmemesi gereken, size bu yolculuğunuzda eşlik edecek sanatçılardır.

Beni son zamanlarda en çok etkileyen merhum Ali Raif Dinçkök’ün koleksiyonudur. Ali Bey koleksiyonuna kattığı her eser sahibiyle (tabii yaşayan sanatçılar ile) tanışmaya özen gösterirmiş. Evinde belirlediği bazı sanatçılar için odalar ayırıp, belirli dönemlerine şahitlik ettiği sanatçıların eserlerini orada izlermiş. Koleksiyonunu tuttuğu deposu veya herhangi başka bir saklama alanı yokmuş. Hepsini kendi yaşam alanlarında tatmaktan zevk alıyormuş.

Önemli bir başka nokta da koleksiyonerlerin satın alırken “Acaba bu eseri nerede sergileyebilirim?” sorusunu düşünmeden eserlere daha çok duygusal yaklaşabiliyor oluşlarıdır.

Aslında koleksiyonerliği siz de kendinize bir nevi alternatif bir alan oluşturmak olarak görebilirsiniz. Eserler ve yapıldıkları dönemler ile bir ilişki kurulabilir veya çağdaş sanatı takip ederek ilerisi için bir seçki oluşturma heyecanı ile motive olabilirsiniz. Gözünüzü ne kadar erken eğitmeye başlar ve sanat dünyası içinde olursanız gerçek beğenilerinizi ortaya çıkarmak o kadar kolaylaşır.

Bu beğenilerinizden oluşan bir dünya kurgulamak, bunu paylaşmak, daha da zenginleştirmek için çabalamak ve bu süreçte güncel sanatı takip etmek insanın ruhuna iyi gelen ve kendisini tanımasını sağlayan bir yoldur. Bu nedenle alıcı olarak kalmayıp, tutkularınızın oluşturduğu bir yaşam ortamı yaratmak sizi organik olarak koleksiyonerliğe teşvik etmiş olacaktır.

Defne Tulga
Defne Tulga